Банкова сметка

Банка UniCredit Bulbank
Банкова сметка в EUR
IBAN: BG63 UNCR 7000 1519 8597 32
BIC: UNCRBGSF
Банкова сметка в BGN
IBAN: BG60 UNCR 7000 1519 8608 53
BIC: UNCRBGSF
СД "МАРКЕЛА- Кирова и сие"


Резервирай